Danh sách công ty tại Phường 15

Mã số thuế: 0302924720

Người đại diện: Thái Ngọc Thanh

21 Nguyễn Hữu Dật Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302857030

38/1 Lê Trọng Tấn Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302805748

Người đại diện: Huỳnh Thị Đào Nghi

Lô III 21 Đường 19/5A Nhóm CN III KCN Tân Bình Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302783156

Người đại diện: Đặng Trần Kết

72/6 Dương Đức Hiền Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302638247

C14-15 Đường D9 KCN Tân Bình Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302542168

Người đại diện: Trần Văn Bốn

49/2B Lê Trọng Tấn Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302541005

Người đại diện: Nguyễn Phú Đức

3/1 Phan Huy ích Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302444883

Người đại diện: Bùi Thị Toan

31/9 Cộng Hoà Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302012731

Người đại diện: Huỳnh Thị Lệ Hằng

D10 Khu 38/38A Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0301972055

Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh

B1-42/45 Hương Lộ 13 Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0301484918

Người đại diện: Lê Thị Yến

44B/48 Tây Thạnh Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0301444947

Người đại diện: Bùi Xuân Hương

38/15 Cách Mạng Tháng 8 Phường 15 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết