Danh sách công ty tại Phường 17

Mã số thuế: 0302249339

Người đại diện: Nguyễn Văn Tài

21B Tự Do Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303273292

Người đại diện: Đoàn Thanh Phong

60/2 Độc Lập Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303152481

Người đại diện: Trần Hoàng

71/2 Thành Công Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0303062527

Người đại diện: Phan Văn Tân

43/2 Trương Vĩnh Ký Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302998218

Người đại diện: Nguyễn Lạc Hồng

47/2 L9 Lũy Bán Bích Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302953954

Người đại diện: Trần Thị Mầu

73 Lũy Bán Bích Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302941892

Người đại diện: Nguyễn Bá Thông (Juan Po Tsung

161 Nguyễn Văn Tố Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302864140

Người đại diện: Nguyễn Hữu Bính

18C Âu Cơ Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302841344

Người đại diện: Nguyễn Phước Lễ

9/3A Dân Tộc Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302830007

Người đại diện: Trần Thị Hoa

C25 C/C Nhiêu Lộc A Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302825021

Người đại diện: Nguyễn Thị Yến

134/2A Luỹ Bán Bích Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302788595

Người đại diện: Bùi Thị Hồng Thắm

33 Nguyễn Hậu Phường 17 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết