Danh sách công ty tại Phường PTH

Mã số thuế: 0310227201

Người đại diện: Nguyễn Thiện Hùng

152/45 Đường Lê Lai, Phường PTH - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306045784

Người đại diện: Nguyễn Văn Toàn Cơ

B10.5 C/c Sacomreal 584,785/1 Luỹ Bán Bích Phường PTH - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305840469

Người đại diện: Lê Đức Hiển

C11 #3 Lô A C/c Kim Hồng Vườn Lài, Phường PTH - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305332930

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Chi

C43 Lầu 4 Cao ốc Sacomreal 584 Số 178/1 Lũy Bán Bích Phường PTH - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết