Danh sách công ty tại Phường Tân Sơn Nhì

Mã số thuế: 0316787834

Người đại diện: Tô Thị Huyền Trang

16/5/2 Trần Văn Ơn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316790153

Người đại diện: Nguyễn Duy Hiếu

số 147/20 Đường Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316785474

Người đại diện: Đặng Thanh Sâm Nguyễn Vũ Vân Đan

18 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316778854

Người đại diện: Nguyễn Đình Quang

74 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316784255

Người đại diện: Vũ Đức Duy

16/21 Trần Văn Ơn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316776800

Người đại diện: Nguyễn Văn Châu

35/3/8 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316769313

Người đại diện: Đoàn Thị Mộng Duyên Lê Văn Hòa

90/14/33 Trần Văn Ơn , Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316770661

Người đại diện: Đặng Thanh Sâm

18 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316764139

Người đại diện: Dương Thị Tú Trinh

985/11 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316764121

Người đại diện: Phạm Thị Thu

56 Nguyễn Quý Anh, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316761191

Người đại diện: Phạm Văn Hùng

142 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316762325

Người đại diện: Đặng Thị Phương Thanh

Số 925/73,Đường Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết