Danh sách công ty tại Phường Tân Thới Hoà

Mã số thuế: 0316778477

Người đại diện: Nguyễn Văn Hà

40/21 Tô Hiệu, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316775282

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Hiệp

98 Luỹ Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316778572

Người đại diện: Phạm Thị Thanh Nhàn

151/18 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316761995

Người đại diện: Nguyễn Thị Yến

Số 7- 9 Đường Bùi Cẩm Hổ , Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316750337

Người đại diện: Ngô Chân Thành

23C Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316743315

Người đại diện: Vương Ái Ngân

75/65/16 Lý Thánh Tông, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316731214

Người đại diện: Lê Minh Luân

94 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316721505

Người đại diện: Tạ Văn Việt

284/7 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316719873

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Hải Anh

51/22 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316718830

Người đại diện: Phạm Phước Quang

99 Lương Thế Vinh, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316717474

Người đại diện: Trần Quốc Bảo Nguyễn Tri Phương

45/6 Lương Minh Nguyệt, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316717516

Người đại diện: Phan Quốc Bảo

158/C34 Phan Anh, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết