Danh sách công ty tại Xã Tân Xuân

Mã số thuế: 0302659198

Người đại diện: Châu Hiếu Từ

31/5C Đường Trung Mỹ-Tân Xuân ấp Mỹ Hòa III Xã Tân Xuân - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết