Danh sách công ty tại Khu Công Nghiệp Bình Chiểu

Mã số thuế: 0313123289

Người đại diện: Lê Thị Thơ

1 Lô E, Đường A, Khu công nghiệp Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309984856-001

Người đại diện: Nguyễn Thế Thắng

D5, đường số 3, Khu công nghiệp Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0302449754

Người đại diện: Lê Nguyễn Minh Quang

Lô A2, Đường Số 1, Khu Công Nghiệp Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0300713315

Người đại diện: Miras Pierre Antoine

Lô B2 KCN Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0300740397

Lô E KCN Bình Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết