Danh sách công ty tại Phường Bình Thọ

Mã số thuế: 0316663109

Người đại diện: Nguyễn Văn Tuấn

47 Hàn Thuyên, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316663525

Người đại diện: Nguyễn Minh Mẫn

117 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316654506

Người đại diện: Nguyễn Thị Tuyết Lý

360 Võ Văn Ngân, Khu phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315483167

Số 79 Đường Thống Nhất, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315484266

Số 1 Hồng Đức, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315412078

Người đại diện: Huỳnh Quốc Dũng

51 Hàn Thuyên, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315355888

Người đại diện: Nguyễn Văn Phúc

41/14 Thống Nhất, khu phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315251913

Người đại diện: Lâm Trọng Hiếu

28 Khổng Tử, khu phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315225222

Người đại diện: Nguyễn Quốc Việt

19 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315197984

Người đại diện: Nguyễn Đức Vũ

106 Võ Văn Ngân , Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315187344

Người đại diện: Nguyễn Duy Quý

50/8 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315185234

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Dung

26 Đường Đoàn Kết, Khu Phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết