Danh sách công ty tại Phường HBC

Mã số thuế: 0310275910

Người đại diện: Phạm Hồng Sơn

67/39D Đường 38 Phường HBC - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310207861

Người đại diện: Phạm Văn Toàn

22/3 Đường 26 KP5 Phường HBC - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310192830

Người đại diện: Châu Hoàng Phương

147/2 Trưng Trắc Phường HBC - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305960170

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu

421B C/c Hiệp Bình Chánh,Kha Vạn Cân Phường HBC - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305878984

Người đại diện: Ông Đốc Minh

71/3 KP6,Đường Số 46,P.HBC - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0305825439

Người đại diện: Lê Thị Thùy Linh

103/20 Đường Số 20,Tổ 27,KP4,P.HBC - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết