Danh sách công ty tại Phường HBP

Mã số thuế: 0309816805-001

Người đại diện: Nguyễn Thành Nhu

59/13 Hiệp Bình KP6 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0308455338-001

Người đại diện: Vũ Thế Vinh

814 QL13 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310153380-001

Người đại diện: Phạm Đình Toàn

501 QL13 KP6 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0309403903-001

Người đại diện: Phạm Xuân Huyến

261 QL13 Kp5 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310214428

Người đại diện: Vũ Thị Anh Thư

655 QL13 KP3 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310185470

Người đại diện: Dương Văn Cừơng

810 QL13 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0310180137

Người đại diện: Đỗ Ngọc Kỷ

841/5/3A QL13 Tổ 8 KP1 Phường HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0306569587

Người đại diện: Phan Chí Hiếu

625/4/5 QL13,KP3,P.HBP - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết