Danh sách công ty tại Phường Linh Chiểu

Mã số thuế: 0305623471

Người đại diện: Trịnh Văn Thanh

6C Đường 19, Khu phố 3 - Phường Linh Chiểu - Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316666974

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Đấu

2/3B Đường 18, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316645861

Người đại diện: Nguyễn Trần Hoàng Huy

102/1 Đường 17, Khu phố 3, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315495483

Người đại diện: Đàm Thảo

52/7 Hoàng Diệu 2, Khu phố 1, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315454462

Người đại diện: Phạm Huỳnh Đức

36 Đường 20, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315448282

Người đại diện: Trần Thị Thu Phương

51/29A Đường số 10, Khu phố 4, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315425817

Người đại diện: Trần Thị Ngọc Diệu

Số 2, Đường 23, Khu phố 3 , Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315383388

Người đại diện: Nguyễn Văn Hòa Bình

6 đường số 3, Khu Tân Đức An, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315349771

Người đại diện: Nguyễn Thị Minh Tâm

Số 5 Đường 20, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315334119

Người đại diện: Lê Trung Thiện Nhân

13/7/9 Đường số 13, khu phố 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315305076

Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Mai

238/8 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315298196

Người đại diện: Lê Tấn Hùng

15-17 Đường số 16, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết