Danh sách công ty tại Phường Linh Xuân

Mã số thuế: 0316658525

Người đại diện: Lê Thị Hương

Số 36/17, tổ 14, đường số 10, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316658733

Người đại diện: Nguyễn Thùy Dương

205 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316650660

Người đại diện: Lưu Thị Cúc

79/16 Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316656341

Người đại diện: Lê Hoài Dũng

226/3 Đường số 8, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316653340

Người đại diện: Lương Vĩnh

Số 63/11/5D Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316651657

Người đại diện: Huỳnh Song Toàn

79/16 Quốc Lộ 1K, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315500567

Người đại diện: Nguyễn Thị Trang

42/1/5 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315465111

Người đại diện: Nguyễn Tùng Dương

Số 131/10B Đường số 6, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315460177

Người đại diện: Đặng Công Lĩnh

34 đường 4B, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315384991

Người đại diện: Trần Thị Ngọc Diễm

15/23A Đường 8, Tổ 10, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315344928

Người đại diện: Nguyễn Hải Đăng

32/6/7A Đường số 9, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315312884

Người đại diện: Lê Thanh Việt

33/14 Đường số 8, Khu phố 1, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết