Danh sách công ty tại Phường Tam Phú

Mã số thuế: 0316703584

Người đại diện: Hồ Hoàng Thịnh

18 Ụ Ghe, Khu phố 2, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316665603

Người đại diện: Nguyễn Thị Trúc Ly

91/3 Đường Số 06, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316659303

Người đại diện: Hoàng Thị Bình

Số 5, Đường Phú Châu, Khu Phố 5, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316654658

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Quyên

Số 61/16 Đường 4, Khu phố 4, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316653301

Người đại diện: Trần Thanh Bình

22 Đường số 3, Khu dân cư Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316651946

Người đại diện: Phan Dũng Trí

13 Đường số 5, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316645244

Người đại diện: Nguyễn Hữu Thơ

Số 1B, Đường Tam Châu, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316651135

Người đại diện: Trương Cẩm Văn

193 Đường Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316628249

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

151/9 Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315509425

Người đại diện: Hồng Nguyễn Phi Anh

6/4K/22 Đường Ụ Ghe, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315354531

Người đại diện: Nguyễn Thanh Cường

81B Tam Bình, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315308373

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Long

543 Tô Ngọc Vân, Khu phố 1, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết