Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Và Đtxd Hoàng Gia

Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 6200112625

Người ĐDPL: Vũ Văn Độ

Ngày bắt đầu HĐ: 15/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 6200112625

Lĩnh vực: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Và Đtxd Hoàng Gia

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
2 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
3 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
4 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
5 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
6 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
7 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
8 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
9 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
10 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
11 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
12 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
13 49400 Vận tải đường ống N
14 7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Y
15 71101 Hoạt động kiến trúc N
16 71102 Hoạt động đo đạc bản đồ N
17 71103 Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước N
18 71109 Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác N
19 71200 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật N
20 72100 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật N
21 72200 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn N
22 73100 Quảng cáo N
23 73200 Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận N
24 74100 Hoạt động thiết kế chuyên dụng N
25 74200 Hoạt động nhiếp ảnh N