Danh sách công ty tại Phường Đoàn Kết

Mã số thuế: 6200112921

Người đại diện: Trịnh Thu Hà

Tổ 4, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112696

Người đại diện: Nguyễn Hùng Phi

Tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112618

Người đại diện: Đặng Thị Mến

Số nhà 038 ngõ 368 đường Trần Phú, tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200101736

Người đại diện: Dương Văn Dũng

Số nhà 328 Trần Hưng Đạo, Tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200100676

Người đại diện: Phạm Văn Quân

Số nhà 207, đường 19/8, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200099910

Người đại diện: Vũ Văn Hoàng

Số 354 đường Trần Hưng Đạo, tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200099318

Người đại diện: Nguyễn Thanh Quang

Tổ 8, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098875

Người đại diện: Trần Ngọc Huân

Số 275, đường Trần Hưng Đạo, tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098829

Người đại diện: Lò Đức Mắn

Tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098716

Người đại diện: Nguyễn Thị Hương

Tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098473

Người đại diện: Hà Tiến Dũng

Tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098272

Người đại diện: Lưu Công Giang

Tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết