Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Đức Tây Bắc

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 6200112921

Người ĐDPL: Trịnh Thu Hà

Ngày bắt đầu HĐ: 31/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 6200112921


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Dịch Vụ Nguyên Đức Tây Bắc

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4511 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác N
2 45111 Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
3 45119 Bán buôn xe có động cơ khác N
4 45120 Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
5 4530 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
6 45301 Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
7 45302 Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) N
8 45303 Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác N
9 4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác N
10 46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng N
11 46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) N
12 46593 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày N
13 46594 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) N
14 46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế N
15 46599 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu N
16 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan N
17 46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác N
18 46612 Bán buôn dầu thô N
19 46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan N
20 46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan N
21 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
22 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
23 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
24 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
25 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
26 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
27 49400 Vận tải đường ống N
28 5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải N
29 52291 Dịch vụ đại lý tàu biển N
30 52292 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển N
31 52299 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu N
32 53100 Bưu chính N
33 53200 Chuyển phát N
34 7710 Cho thuê xe có động cơ N
35 77101 Cho thuê ôtô N
36 77109 Cho thuê xe có động cơ khác N
37 77210 Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí N
38 77220 Cho thuê băng, đĩa video N
39 77290 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác N
40 7730 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác N
41 77301 Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp N
42 77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng N
43 77303 Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) N
44 77309 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu N
45 77400 Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính N
46 78100 Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm N
47 78200 Cung ứng lao động tạm thời N