Danh sách công ty tại Xã Lai Châu

Mã số thuế: 6200005694

Người đại diện: Trần Văn Lượng

Phố Phong Châu 2 - Phường Đoàn Kết- thị xã lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200005260

Người đại diện: Bùi Tiến Đạt

Phường Đoàn Kết - thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200005038

Người đại diện: Đỗ Thanh Phê

Phường Đoàn kết - thị xã lai châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5300208495-001

Người đại diện: Lê Ngọc Dư

Phường Đoàn Kết - Thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5600166503

Người đại diện: Bành Tú Lệ

Phường Đoàn Kết - Thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5300102971-001

Người đại diện: Nguyễn Công Đường

Phường Đoàn Kết - Thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5300216760-001

Người đại diện: Trần Quốc Chính

Phường Quyết Thắng - Thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200002742

Phường Tân phong - thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200000216

Người đại diện: Lương Đình Bách

Phường Đoàn Kết - Thị xã Lai Châu - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

Xem chi tiết