Công Ty TNHH Tm An Hưng

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 6200112696

Người ĐDPL: Nguyễn Hùng Phi

Ngày bắt đầu HĐ: 18/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 6200112696


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Tm An Hưng

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 0810 Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét N
2 08101 Khai thác đá N
3 08102 Khai thác cát, sỏi N
4 08103 Khai thác đất sét N
5 08910 Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón N
6 08920 Khai thác và thu gom than bùn N
7 08930 Khai thác muối N
8 08990 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu N
9 09100 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên N
10 09900 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác N
11 4322 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí N
12 43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước N
13 43222 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí N
14 43290 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác N
15 43300 Hoàn thiện công trình xây dựng N
16 43900 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác N
17 4662 Bán buôn kim loại và quặng kim loại N
18 46621 Bán buôn quặng kim loại N
19 46622 Bán buôn sắt, thép N
20 46623 Bán buôn kim loại khác N
21 46624 Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác N
22 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
23 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
24 46632 Bán buôn xi măng N
25 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
26 46634 Bán buôn kính xây dựng N
27 46635 Bán buôn sơn, vécni N
28 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
29 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
30 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
31 4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ N
32 49331 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng N
33 49332 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) N
34 49333 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông N
35 49334 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ N
36 49339 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác N
37 49400 Vận tải đường ống N