Danh sách công ty tại Phường Vạn Thắng

Mã số thuế: 4201925676

Người đại diện: Lê Văn Dũng

72 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201925570

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Vân

1170/124 đường 2 tháng 4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201924369

Người đại diện: Phan Quảng Phước

Số 68 Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201924129

Người đại diện: Ngô Tống Vinh

Số 114 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201922509

Người đại diện: Trần Thị Gõn

131/28 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921008

Người đại diện: Lê Huy Hoàng

12 Lê Lai, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920653

Người đại diện: Nguyễn Công Phục Linh

44D Yết Kiêu, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201809038

Người đại diện: Phan Quốc Đạt

16/23 Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201807312

Người đại diện: Nguyễn Cao Hoan

117B/17 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201805844

Người đại diện: Trịnh Phú Hoàng Minh

23 Quang Trung, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201802956

Người đại diện: Đặng Thị Diệu Hoà

71/19 Hẻm Vạn An, đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201799862

Người đại diện: Bùi Thị Hồng Huy

32C Yersin, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết