Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Phương

Mã số thuế: 4201922227

Người đại diện: Kiều Minh Nguyên

Tổ 4, Thôn Liên Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201922033

Người đại diện: Phan Lê Nguyên Thương

Lô 48, đường Quốc lộ 1A, thôn Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919055

Người đại diện: Nguyễn Hữu Văn

91 Nguyễn Xiển, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201918823

Người đại diện: Trần Thị Tuyết Nga

07 Đắc Tân, Đắc Lộc 1, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201820095

Người đại diện: Trương Quang Vinh

Thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201815440

Người đại diện: Lê Hoài Nam

75 tổ 1 thôn Xuân Phú, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201809616

Người đại diện: Đặng Duy Khánh

87 Tổ 6, Thôn Như Xuân 2, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201808316

Người đại diện: Mông Thị Vân Anh

16/B1 Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201802699

Người đại diện: Nguyễn Văn Tú

613 Tổ 5, thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201793356

Người đại diện: Trần Thị Thanh Thảo

Thôn Liên Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201788162

Người đại diện: Nguyễn Thị Hà Trang

Số nhà 26A/6 đường Nguyễn Xiển, thôn Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201787401

Người đại diện: Đỗ Hải Phòng

Thôn Như Xuân 2, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết