Danh sách công ty tại Xã Vĩnh Thái

Mã số thuế: 4201926542

Người đại diện: Nguyễn Thành Trung

Lô 102 đường số 1 Khu tái định cư A, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201926581

Người đại diện: Nguyễn Phúc Hậu

17 Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201925394

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tâm

Lô 8/ ô LK7, Đường số 16, Khu TĐC Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201923767

Người đại diện: Nguyễn Thị Ánh Hồng

Số 53 Phong Châu, Thôn Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201923037

Người đại diện: Nguyễn Quý Đăng Châu

Số nhà 28 LK 44 Đường số 3, Khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921488

Người đại diện: Nguyễn Vương Tiến

Số nhà 28 LK44 khu đô thị Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921093

Người đại diện: Đoàn Văn Minh Thành

Lô 31 LK75 Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920117

Người đại diện: Trần Minh Đại

Lô số LK11-27, Khu tái định cư Mỹ Gia, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920011

Người đại diện: Nguyễn Phú Dũng

Số 17 đường Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919954

Người đại diện: Ngô Thị Tuấn Tú Lê Nhất Nam

57 Tổ 19 Đất Lành, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201919584

Người đại diện: Lê Văn Viên

Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201917749

Người đại diện: Thân Văn Hải

Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết