Danh sách công ty tại Xã Ngọc Chúc

Mã số thuế: 1702222654

Người đại diện: Huỳnh Văn Hùng

Tổ 1, ấp Ngọc An, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222220

Người đại diện: Huỳnh Thanh Bắc

Số 750, ấp Ngọc Thạnh, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702116769

Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc Châu

Số 64/A, ấp Ngọc An, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702116173

Người đại diện: Võ Thanh Tùng

Số 447, ấp Ngọc Bình, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702107041

452, Ngọc Bình, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702081629

Người đại diện: Nguyễn Minh Luân

Tổ 7, ấp Võ Thành Nguyên, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702056598

Người đại diện: Trần Ngọc Hữu

Số 204 ấp Ngọc Bình - Xã Ngọc Chúc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702018948

Người đại diện: Huỳnh Thị Cơ

Thửa đất số 794, tổ 8, ấp Ngọc Thạnh - Xã Ngọc Chúc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701974845

Người đại diện: Nguyễn Thị ánh Tuyết

Số 485B, tổ 8, ấp Ngọc Thạnh - Xã Ngọc Chúc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701974235

Người đại diện: Trần Thị Mỹ Tiên

Tổ 17, ấp Ngọc An - Xã Ngọc Chúc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701968305

Người đại diện: Nguyễn Tấn Hồng

Số 88, ấp Ngọc An - Xã Ngọc Chúc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1701967622

Người đại diện: Tôn Văn Vương

Số 772, ấp Ngọc An - Xã Ngọc Chúc - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang

Xem chi tiết