Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Phương Hùng

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Ngọc An, Xã Ngọc Chúc, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 1702222654

Người ĐDPL: Huỳnh Văn Hùng

Ngày bắt đầu HĐ: 03/03/2021

Giấy phép kinh doanh: 1702222654

Lĩnh vực: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan


Ngành nghề kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Phương Hùng

STT Mã ngành Mô tả Ngành chính
1 4661 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Y
2 46611 Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác N
3 46612 Bán buôn dầu thô N
4 46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan N
5 46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan N
6 4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
7 46631 Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến N
8 46632 Bán buôn xi măng N
9 46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi N
10 46634 Bán buôn kính xây dựng N
11 46635 Bán buôn sơn, vécni N
12 46636 Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh N
13 46637 Bán buôn đồ ngũ kim N
14 46639 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng N
15 4759 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh N
16 47591 Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh N
17 47592 Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh N
18 47593 Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh N
19 47594 Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh N
20 47599 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh N
21 47610 Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh N
22 47620 Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh N
23 47630 Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh N
24 47640 Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh N
25 5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa N
26 52101 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan N
27 52102 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) N
28 52109 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác N