Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Lạc

Mã số thuế: 1702222005

Người đại diện: La Chí Nhân

Số 55/9 đường Nguyễn An Ninh, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702221361

Người đại diện: Trần Trung Kiên

Số 134/11A đường Chu Văn An, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218915

Người đại diện: Lê Văn Ngẫu

90/9 Chu Văn An, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218707

Người đại diện: Nguyễn Mỹ Phượng

Số 464 đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218111

Người đại diện: Nguyễn Vân Anh

Số 12 đường Ngô Thất Sơn, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702218143

Người đại diện: Trần Văn Sang

Tầng 5 –B25, 444 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702217904

Người đại diện: Nguyễn Thị Kiều Nhanh

Số 249A, đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702216724

Người đại diện: Phạm Thị Thúy An

Số 220-222 đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702216731

Người đại diện: Danh Ngọc Thanh Phương

Số 437 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702148087

Người đại diện: Lê Văn Hải

Số 122, đường Chu Văn An, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702145840

Người đại diện: Nguyễn Thị Huyền

Số 430 Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702144205

Người đại diện: Hoàng Thị Thành

Số 514/33, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết