Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Lạc

Mã số thuế: 1702103914

Người đại diện: Võ Thanh Hùng

47 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702103953

Người đại diện: Nguyễn Hoàng Phúc

C2-37 Châu Văn Liêm, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702101723

Người đại diện: Bùi Văn Đông

C4-41, đường Phạm Hùng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702101353

Số 8 đường Trần Nhật Duật, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702101307

Số 743 đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702101233

Người đại diện: Đỗ Hoàng An

F3-16 Bế Văn Đàn, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702101032

Người đại diện: Lưu Khánh Duy

Số 29 đường Nguyễn An, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702100920

Người đại diện: Lâm Thanh Bình

Số 334 đường Lâm Quan Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702100455

Người đại diện: Dương Nguyễn Thanh Tùng

Căn số 6 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702100487

Người đại diện: Trịnh Thế Hân

Lô D5-12 đường Ba Tháng Hai, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702100543

Người đại diện: Nguyễn Thị Trí

Số F13/70, đường Nguyễn Văn Tố, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702100279

Người đại diện: Trần Hà Giang

Số 346A đường Lâm Quang Ky, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết