Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Thanh

Mã số thuế: 1702225373

Người đại diện: Dương Gia Tuấn

Lô A8 căn 2-3 đường số 5, khu đô thị Tây Bắc, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702223016

Người đại diện: Thế Ánh Hường

Số 43 Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222894

Người đại diện: Phạm Thị Ngọc Diễm

Số 174/18 đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702222238

Người đại diện: Phan Thị Bền

B3-Căn 7, 8, đường số 25, Khu đô thị Tây Bắc, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702220551

Người đại diện: Trần Thị Ánh Vân

D15 - Căn số 02, khu lấn biển mới Tây Bắc, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702149355

Người đại diện: Nguyễn Văn Khỏe

Số 80 đường Đông Hồ, khu phố Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702140176

Người đại diện: Trương Công Cường

Số 37/25 Nguyễn Trãi, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702135218

Người đại diện: Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

Số 402 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702130957

Người đại diện: Lê Hoàng Phúc

Số 17A, đường Nguyễn Văn Kiến, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702127143

Người đại diện: Nguyễn Thị Yến Ly

Số 46 đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702125435

Người đại diện: Nguyễn Văn Chung

A2 căn 30 khu lấn biển Tây Bắc, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết

Mã số thuế: 1702125315

Người đại diện: Lê Trần Hoàng Tiến

Số 110 Nguyễn Văn Kiến, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết