Danh sách công ty tại Quảng Nam

Mã số thuế: 4001227804

Người đại diện: Phạm Văn Lai

81 Trần Thủ Độ , Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227787

Người đại diện: Phạm Phú Vũ

Tổ 6, Khối Tân Khai, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227829

Người đại diện: Bùi Văn Ba

Tổ 3, Khối phố Trà Cai, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227811

Người đại diện: Trần Hoàng Cường

K1364 Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227794

Người đại diện: Phan Khắc Điệp

Thôn Hòa Đông, Xã Tam Nghĩa, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227924

Người đại diện: Đỗ Hữu Nghị

Tổ 6, Thôn Thuận Trì, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227875

Người đại diện: Trần Mậu Gơ

25 Trần Tống, Thị Trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227882

Người đại diện: Hoàng Thị Lệ Ánh

Thôn Bến Trể, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227917

Người đại diện: Võ Thị Cẩm Thùy

Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227603

Người đại diện: Mạc Duy Nét

Thôn Cồn Nhàn, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227561

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Thương

Thôn An Phú, Xã Quế Mỹ, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4001227515

Người đại diện: Nguyễn Thị Sánh

Thôn Khúc Lũy, Xã Điện Minh, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Xem chi tiết