Danh sách công ty tại Phường Cao Xanh

Mã số thuế: 5702081136

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tùng

Số 491, đường Cao Xanh , Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702081111

Người đại diện: Trần Thị Bẩy

Tổ 55, khu 4, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702081143

Người đại diện: Phạm Anh Việt

Số 104 Đường Thành Công, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702080703

Người đại diện: Trịnh Văn Quyết

Ô 12, Lô 1, Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B,Tổ 69D, Khu 6, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702078302

Người đại diện: Đào Văn Hanh

Tổ 52C, Khu 4B, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702077796

Người đại diện: Vũ Đức Thành

Tổ 70, Khu 6, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702076915

Người đại diện: Nguyễn Thị Huê

Số 69, Tổ 20C, Khu 2A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702076136

Người đại diện: Lưu Mạnh Thắng

Số nhà 19, Ngõ 13, Đường Cao Xanh, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702074996

Người đại diện: Nguyễn Thị Hiền Lương

Số nhà 14, đường Trần Thái Tông, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702074259

Người đại diện: Triệu Tiến Dũng

Số nhà 521, tổ 67B, K6, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702070582

Người đại diện: Bùi Đức Huy

Số nhà 259, Tổ 31C, Khu 3, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701969257

Người đại diện: Nguyễn Thị Nga

Số 08, tổ 48B2, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết