Danh sách công ty tại Phường Hoành Bồ

Mã số thuế: 5702080157

Người đại diện: Dương Kim Phong

Ô 10, Lô B2, KĐT Bắc Sông Trới, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702080189

Người đại diện: Nguyễn Huy Khánh

Tổ 4, Khu 5, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702079401

Người đại diện: Nguyễn Công Đoàn

Tổ 3, Khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702073858

Người đại diện: Phạm Hoành Sơn

Số 121, Tổ 4, Khu Trới 1, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702072847

Người đại diện: Phạm Đăng Thanh

Khu 5, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702085797

Người đại diện: Trịnh Thị Hoa

Tổ 5, Khu Trới 5, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702086991

Người đại diện: Trần Thị Hường

Số nhà 425, tổ 3, khu Trới 7, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702089657

Người đại diện: Triệu Thị Mai

Tổ 6, khu Trới 8, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702089946

Người đại diện: Nguyễn Văn Ân

Tổ 1, khu Trới 8, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702089907

Người đại diện: Hoàng Văn Ngọc

Số 375, Khu Trới 2, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702091790

Người đại diện: Hoàng Thế Huy

Tổ 5, khu Trới 6, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết