Danh sách công ty tại Phường Tuần Châu

Mã số thuế: 5702080647

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Quý

Lô DV14 trung tâm cảng tàu 1, đường Ngọc Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5702080502

Người đại diện: Lưu Văn Tú

Lô 14 Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701964442

Người đại diện: Nguyễn Văn Pha

Tổ 5, khu 1, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701947535

Người đại diện: Vũ Thị Hoa

Tổ 14, khu 3, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701947630

Người đại diện: Đặng Thị Thu Hằng

Ô số G6, Lô G khu cảng tàu Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701947704

Người đại diện: Nguyễn Đình Hải

Nhà C1, cảng tầu 01, Đảo Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701945827

Người đại diện: Vũ Trọng Thái

Nhà ga cảng quốc tế Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701945288

Người đại diện: Nguyễn Đức Công

Nhà Ga cảng tàu Tuần Châu, tổ 5, khu 5, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701945270

Người đại diện: Nguyễn Thu Hà

A5, khu nhà phố, đảo Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701930482

Người đại diện: Phạm Quang Thuận

Ô 22, Lô D, Cụm biệt thự số 1, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701928187

Người đại diện: Phạm Thị Hậu

Khu đô thị Cảng tàu Ngọc Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701927539

Người đại diện: Trần Quốc Nam

F38, khu đô thị Cảng Ngọc châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết