Danh sách công ty tại Phường 5

Mã số thuế: 0314986721

Người đại diện: Mai Thanh Tân

544/9 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314989810

Người đại diện: Lê Thị Thu Giang

86/53A Ông Ích Khiêm , Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314984805

Người đại diện: Võ Thị Cẩm Tú

275 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314977678

Người đại diện: Phan Nguyễn Duy Linh

Số 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314973176

Người đại diện: Du Văn Huê

Số 209 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314973786

Người đại diện: Nguyễn Quốc Trung

12I Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314971122

Người đại diện: Phan Thị Lan Hương

Số 48/8 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314966348

Người đại diện: Hoàng Thế Hiển

351 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314953204

Người đại diện: Trần Vũ Quân

462 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314944714

Người đại diện: Mã Thanh Hương

341/40D Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314945468

Người đại diện: Lê Thị Minh Kiên

622 Đường Lạc Long Quân , Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314947384

Người đại diện: Đậu Sỹ Hải

110/26 – 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết