Danh sách công ty tại Phường 5

Mã số thuế: 0314926296

Người đại diện: Lâm Thị Lan

480 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314926031

Người đại diện: Phan Diệp Phương Duyên

110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314926909

Người đại diện: Lâm Thành Phú

445/53 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314918626

Người đại diện: Hứa Vĩ Văn

16F Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314891766

Người đại diện: Nguyễn Thị Huyền

110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314887551

Người đại diện: Nguyễn Thị Thúy Hương

352 Đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314877899

Người đại diện: Phan Võ Quang Đán

506/1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0108139279-001

Người đại diện: Mai Thanh Nghĩa

Số 3 lô 3A cư xá thể dục thể thao đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314869369

Người đại diện: Đỗ Thùy Trang

110/38 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314864434

Người đại diện: Trần Ngọc Anh

72C Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314863430

Người đại diện: Đoàn Huỳnh Dũng

26F3 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0314861962

Người đại diện: Hoàng Minh Tú

205/10 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết