Danh sách công ty tại Phường 10

Mã số thuế: 0316792506

Người đại diện: Trịnh Mai Phương

372/11C Cách mạng tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316791823

Người đại diện: Ngô Mẫn Khang

170 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316777498

Người đại diện: Huỳnh Thị Thảo Vy

132E Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316768278

Người đại diện: Nguyễn Đức Cường

Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316763632

Người đại diện: Vũ Ngọc Đỗ Quyên

702/90 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316716985

Người đại diện: Đặng Trương Dương

210/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316690649

Người đại diện: Đoàn Khoa Thư Đình

332/6 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316660965

Người đại diện: Vương Thị Đài Trang

358/1/2 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315483424

292/12 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315440124

Người đại diện: Đặng Tố Linh

134/1/3A Cách Mạng Tháng Tám , Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315301314

Người đại diện: Quách Trúc Thanh

372/18/13 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315301787

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Lâm Tuyền

134/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết