Danh sách công ty tại Phường Bình Chiểu

Mã số thuế: 0316651826

Người đại diện: Lý Minh Thùy

1077/31A/2 Tỉnh lộ 43, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316650702

Người đại diện: Trần Đình Mộng Long

179/3 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316647869

Người đại diện: Nguyễn Thị Tâm

Số 11 Đường 11, Khu Phố 4, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316643818

Người đại diện: Hoàng Thị Lệ Thuỳ

48A Lê Thị Hoa, Khu Phố 3, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315495405

Người đại diện: Nguyễn Thị Kim Yến

Số 84A1 Ngô Chí Quốc, Khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315434427

Người đại diện: Nguyễn Khánh Gia

58 C1 Đường Lê Thị Hoa, Khu Phố 3, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0301584084

Người đại diện: Lê Minh Châu

161 Quốc Lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315399885

Người đại diện: Trần Hoàng Tuấn Anh

1155/6 Tỉnh Lộ 43, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315382546

Người đại diện: Nguyễn Duy Bình

Số 06 đường Ngọc Lan, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315373573

Người đại diện: Diệc Chí Thành

989 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315332841

Người đại diện: Trương Văn Nhân

1155/29A Tỉnh Lộ 43, khu phố 2, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315306898

Người đại diện: Phạm Thị Hồng Thảo

1056/23 Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 1 , Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết