Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Hải

Mã số thuế: 4201755914

Người đại diện: Nguyễn Thị Lanh

05 Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201755907

Người đại diện: Hứa Thị Lan Hương

Số 43 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201755618

Người đại diện: Nguyễn Tứ Xuyên

Tổ 24 Tây Bắc, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201755696

Người đại diện: Nguyễn Thị Hằng

Số nhà 68, đường Lương Văn Can, Khu AT, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 2400399209-015

Người đại diện: Phạm Quốc Việt

Số 22, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201754572

Người đại diện: Nguyễn Thị Ly Na

36A Đặng Tất, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201754660

Người đại diện: Nguyễn Trung Khải

83A Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201751677

Người đại diện: Trần Thị Phương Dung

22 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201750602

Người đại diện: Lương Đức Khánh

Số 5/6A Phước Huệ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201749420

Người đại diện: Vũ Trần Dũng

61 Phạm Ngọc Thạch, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201749082

Người đại diện: Trần Thị Thu

Tổ 3, Tây Bắc 2, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201748233

Người đại diện: Phạm Hồng Tuyến

3A Dương Vân Nga, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết