Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Hải

Mã số thuế: 4201779619

Người đại diện: Trần Thị Mai

06 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201779136

Người đại diện: Nguyễn Xuân Tiến Quang

138/6/7 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201778848

Người đại diện: Lâm Đáo Thành

43 Hoàng Trinh, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201778485

Người đại diện: Nguyễn Thanh Toàn

170/25 Dương Vân Nga, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201777731

Người đại diện: Trần Nguyễn Phan Anh

62 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201777996

Người đại diện: Trần Văn Cũng

Tổ 10, Tây Nam, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201777435

Người đại diện: Trần Bá Vây

78/2 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201776992

Người đại diện: Nguyễn Phụng Long

20/13 Nguyễn Xiển, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201776745

Người đại diện: Mai Quang Hùng

134/5 đường 2/4, Tổ 2, Tây Bắc, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201776142

Người đại diện: Nguyễn Nhật Thảo

Số 20 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201775406

Người đại diện: Nguyễn Mạnh Công

76 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201774106

Người đại diện: Trần Hữu Chinh

295/19 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết