Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Hải

Mã số thuế: 4201808651

Người đại diện: Lê Xuân Thành

32 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201807104

Người đại diện: Lê Văn Dũng

81 Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201805837

Người đại diện: Nguyễn Hữu Thắng

28A Hòn Dung, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0312470201-002

Người đại diện: Lê Thị Trang Thanh

Số 34C, hẻm Hưng Đạo, tổ 7 Thanh Hải, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201804939

Người đại diện: Trần Đình Trang

16/2 Đặng Lộ , Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201804495

Người đại diện: Phạm Kim Hương

59 Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201804128

Người đại diện: Đinh Thị Kim Yến

10 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803741

Người đại diện: Lê Minh Tường

Tổ 23 Tây Bắc, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803597

Người đại diện: Trần Quang Phúc

Số 62 Đặng Lộ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803646

Người đại diện: Vũ Đức Tuấn

335 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201803452

Người đại diện: Nguyễn Thảo Phương

Số 55 (Số cũ 9) Sao biển, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201801462

Người đại diện: Trần Ngọc Sơn

27/1 Phước Huệ, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết