Danh sách công ty tại Phường Việt Hưng

Mã số thuế: 5702073463

Người đại diện: Trần Kim Tính

SN 40, tổ 2, khu 4, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701959178

Người đại diện: Đỗ Minh Tâm

423 đường Đồng Đăng, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701950457

Người đại diện: Nguyễn Lâm Tặng

Tổ 10, khu 7, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701950337

Người đại diện: Bùi Vương Quang

Tổ 6, Khu 11, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701949236

Người đại diện: Đào Phong Trúc Đại

Khu Công nghiệp Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701948602

Người đại diện: Phan Trung Hiếu

Km2+900 đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701930475

Tổ 4, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701925443

Người đại diện: Nguyễn Thị Hằng

Tổ 6, khu 6, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701925411

Người đại diện: Phạm Thị Chi

Số 360, tổ 3, khu 2, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701916618

Người đại diện: Nguyễn Đức Chính

Tổ 6, khu 11, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701892886

Người đại diện: Phạm Thị Mơ

Tổ 2, khu Vạn Yên, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 5701878190

Người đại diện: Nguyễn Văn Ngọc

Văn phòng khu Công nghiệp Việt Hưng, Khu Vạn Yên, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Xem chi tiết