Danh sách công ty tại Phường 11

Mã số thuế: 0316781511

Người đại diện: Phạm Thị Minh Thúy

Số 139A Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316772387

Người đại diện: Trần Điệp Bảo

163/3 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316738996

Người đại diện: Vòng Lương Nhì

25 Quân Sự, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315445732

Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Số 154 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315356257

Người đại diện: Nguyễn Văn Phúc

19/3/10A Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315264976

Người đại diện: Bành Quang Huy

278 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315233103

Người đại diện: Trần Hữu Đức Tài

153/16 Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315217302

Người đại diện: Trịnh Thanh Sang

19/13E Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315197102

Người đại diện: Lư Tịnh Nhàn

136/9 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315151563

Người đại diện: Trương Bích Phượng

135/17L (lầu 1) Đường Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315132070

Người đại diện: Nguyễn Minh Thiên Vũ

196/2/3 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0315104274

Người đại diện: Đỗ Thị Hồng Ngân

19/11B Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết