Danh sách công ty tại Phường 5

Mã số thuế: 0316779671

Người đại diện: Lê Thị Diệu Hiền

Kios số 6, 3-4-5 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316769225

Người đại diện: Võ Hoàng Huy

482A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316761515

Người đại diện: Nguyễn Kim Lương

423/18/2 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316751595

Người đại diện: Dương Danh Lãm

Số 110/26 - 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316748056

Người đại diện: Phạm Xuân Mạnh

506/49/1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316745104

Người đại diện: Dư Anh Bảo

64/44/16B, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316744559

Người đại diện: Trần Thị Như Lâu

2R Nguyễn Văn Phú, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316745760

Người đại diện: Nguyễn Đặng Hữu

568/4A Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316738675

Người đại diện: Lê Thị Bích Thảo

64/24N Đường Hoà Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316736452

Người đại diện: Châu Văn Chín

351/7 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316722795

Người đại diện: Võ Thế Quang

Số 110/26 - 28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết

Mã số thuế: 0316720244

Người đại diện: Nguyễn Tấn An

429/1 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết