Danh sách công ty tại Nam Định

Mã số thuế: 0601220810

Người đại diện: Lưu Văn Hiệu

Xóm 11, Xã Giao Tân, Huyện Giao Thuỷ, Tỉnh Nam Định

Xem chi tiết