Danh sách công ty tại Phường Vĩnh Hải

Mã số thuế: 4201925845

Người đại diện: Nguyễn Tấn Phát

160/7 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201925612

Người đại diện: Phạm Thị Thúy Nga

298 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201925436

Người đại diện: Nguyễn Trung Thành

29 Nguyễn Xiển, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201925073

Người đại diện: Đặng Chí Tâm

Số 110, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201924383

Người đại diện: Lê Quốc Dũng

số 93/100 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201924016

Người đại diện: Võ Thị Tố Mai

Số 03 Phú Xương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201923735

Người đại diện: Trịnh Tiến Thành

76 Nguyễn Biểu, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201923118

Người đại diện: Tạ Mỹ Thành

Số 60 Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201921209

Người đại diện: Hà Bữu Niệm

298 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920759

Người đại diện: Lữ Ngọc Thuỳ Duyên

Số 442 đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920660

Người đại diện: Phạm Hồng Thắng

75/3A Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết

Mã số thuế: 4201920420

Người đại diện: Nguyễn Thị Nhi

229/102 Nguyễn Khuyến, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Xem chi tiết