Danh sách công ty tại Lai Châu

Mã số thuế: 6200112495

Người đại diện: Nguyễn Vương Anh

Tổ 16, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112488

Người đại diện: Tạ Thị Bích Hoa

Tổ 14, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112463

Người đại diện: Nguyễn Duy Quân

Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112456

Người đại diện: La Thị Quỳnh

Tổ 17, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112449

Người đại diện: Lê Thị Thủy

Khu 10, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112431

Người đại diện: Nguyễn Danh Hạnh

Số nhà 02, phố Phạm Hồng Thái, tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112329

Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112336

Người đại diện: Nguyễn Đình Khảm

Số nhà 19, đường Trần Quý Cáp, khu Trung tâm thương mại, tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112343

Người đại diện: Lò Văn Kinh

Bản Phiêng Tâm, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112294

Người đại diện: Phạm Văn Hậu

Số nhà 034, đường Trần Quốc Mạnh, tổ 10, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112287

Người đại diện: Phạm Văn Quyết

Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200112255

Người đại diện: Đỗ Tuấn Anh

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết