Danh sách công ty tại Lai Châu

Mã số thuế: 6200098515

Người đại diện: Đinh Xuân Phúc

Khu dân cư số 3, Tổ 1, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098473

Người đại diện: Hà Tiến Dũng

Tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098434

Người đại diện: Nguyễn Văn Đệ

Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098258

Người đại diện: Ứng Hồng Vận

Số 03 Đường D1, Tổ 19, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098378

Người đại diện: Nguyễn Đình Thủy

Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098307

Người đại diện: Lê Văn Quyết

Bản Phiêng Bang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098272

Người đại diện: Lưu Công Giang

Tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098314

Người đại diện: Bùi Thị Trà

Bản Căn Ma, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098297

Người đại diện: Trương Phi Vũ

Khu 3, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098265

Người đại diện: Phan Văn Cửu (chín)

Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098226

Người đại diện: Vũ Tá Dũng

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 22, Phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết

Mã số thuế: 6200098184

Người đại diện: Nguyễn Trung Hiếu

Số 18, Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Xem chi tiết