Chi Nhánh Công Ty TNHH Ngọc Lễ

Địa chỉ: 184 Lê Đại hành - Phường 15 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 0305146130-014

Người ĐDPL: Nguyễn Thị Hương Thảo

Ngày bắt đầu HĐ: 10/09/2013

Giấy phép kinh doanh: 0305146130-014

Lĩnh vực: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động


Ngành nghề kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty TNHH Ngọc Lễ