Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Phương Trang

Địa chỉ: ChơÊ Ga - Xã Vĩnh Thạnh - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4201585684

Người ĐDPL: Hồ Thị Xuyến

Ngày bắt đầu HĐ: 13/01/2014

Giấy phép kinh doanh: 4201585684

Lĩnh vực: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh


Ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Đá Quý Phương Trang