Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Nghỉ Du Lịch Nga Sơn

Địa chỉ: Tổ 4 thôn Lương Hòa - Xã Vĩnh Lương - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa (Tìm vị trí)

Mã số thuế: 4201585839

Người ĐDPL: Trương Công Sơn

Ngày bắt đầu HĐ: 11/01/2014

Giấy phép kinh doanh: 4201585839

Lĩnh vực: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày


Ngành nghề kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Nghỉ Du Lịch Nga Sơn